Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperä
Natasha Varis

Jo Karhu Voiman perustamisen yhteydessä vuonna 2016 käytiin yrityksen sisällä arvokeskustelua toiminnan perusperiaatteista. Yhtenä keskeisenä kulmakivenä oli, että Karhu Voiman sähkö on 100 %:sti uusiutuvaa. Tämä valinta on ollut itsestäänselvyys. Karhu Voima haluaa auttaa asiakkaitaan kuluttamaan vähemmän energiaa, rahaa, aikaa ja luonnonvaroja. Kun myymme vain uusiutuvaa sähköä, olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa tukemassa energiamarkkinoiden murrosta, jossa fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuvaan energiantuotantoon.

Karhu Voiman myymä sähkö tuotettiin kokonaan Etelä-Kymenlaaksossa jo yrityksen perustamisvuonna. Myydystä sähköstä 98,7 % tuotettiin tuulivoimalla Kotkassa Mussalon tuulivoimalaitoksilla ja 1,3 % aurinkovoimalla Haminan Mäkelänkankaan aurinkopaneelipuistossa. Hyödyntämällä paikallista energiaosaamista myös uusiutuvan energian tuotannossa, vahvistamme alueen työllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Samalla voimme varmistua siitä, että sähkö on tuotettu vastuullisesti ja ympäristöarvoja kunnioittaen.

Meiltä on usein kysytty, että kuinka Karhu Voiman sähkö voi olla 100 %:sti uusiutuvaa, kun se on niin edullista. Uusiutuvaa energiaa myyvät yhtiöt joutuvat maksamaan uusiutuvasta sähköstä alkuperätakuujärjestelmän kautta hieman normaalia sähköä kalliimman hinnan, mutta ero ei ole merkitsevä. Tavoitteemme on pitää oma toimintamme niin tehokkaana ja ketteränä, että asiakas saa meiltä uusiutuvaa sähköä pysyvästi edulliseen hintaan.

Kaikilla meillä sähkön käyttäjillä on omalta osaltamme valta valita, millä tavoin tuotettua sähköä haluamme käyttää. Sitä valtaa kannattaa hyödyntää.

Sähkön alkuperä

Karhu Voiman vuonna 2019 myymän sähkön alkuperän jakauma ja sähkön tuottamiseen on käytetty:

  • Uusiutuva 61,81 %
  • Ydinvoima 20,73 %
  • Fossiiliset ja turve 17,47 %

Ominaispäästö ja uraanin käyttötiedot:

  • Hiilidioksidi 100,48 g/kWh
  • Uraani 0,29 mgU/kWh

Yksityisasiakkaiden sähkö on aina 100% uusiutuvilla tuotettua ja yrityksilläkin myös näin halutessaan.

X