Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Karhu Voima Oy pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden EU:n saavutettavuusdirektiivin ja Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimustasojen A ja AA:n mukaisesti. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/wcag-2-1/

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.karhuvoima.fi -verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Karhu Voiman verkkosivusto täyttää kriittiset A ja AA -kriteerit osittain ja sivuston saavutettavuutta pyritään parantamaan. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain noudattamatta jättäminen ja kohtuuton rasite:

  1. Karhu Voiman sivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia.
  2.  Havaittavassa tekstivastineissa on puutteita, kuten videoiden tekstityksissä.

Puutteet pyritään korjaamaan sisällön päivittyessä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 26.1.2021 ja julkaistu 1.2.2021. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomasit Karhu Voiman verkkosivustolla saavutettavuuspuutteita, kerro siitä meille! Teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi ja saavutettavan verkkosivuston takaamiseksi. Saavutettavuutta koskevia kyselyitä, puutteita ja kehitysehdotuksia voi osoitteeseen markkinointi@karhuvoima.fi. 

Täytäntöönpanomenettely

Toivomme ensisijaisesti, että saavutettavuusongelmista annetaan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuutta. Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet, miten valitus tehdään ja käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero 0295 016 000 (vaihde)