Lämpökatsastus

Muistuttaako kotisi lämpötila päiväntasaajasta vai pohjoisnavasta? Kenties ei kummastakaan, mutta silti asiantuntijan arvio kotisi lämmitykseen liittyvistä asioista on tarpeen säännöllisin väliajoin. Karhu Voiman Lämpökatsastus on palvelu, jonka avulla saat tietoa kotisi lämpötaloudellisesta tilasta sekä ohjeita ja teknistä apua keventämään kotisi lämmitykseen liittyvää kulutusta. Samalla lämmityslaitteistosi tulee myös huolletuksi.

1-2 asuntoa 290 €
3-9 asuntoa 430 €
10-45 asuntoa 550 €
Yli 45 asuntoa 690 €

Hinnat muille rakennuksille sovitaan tapauskohtaisesti.
Hinnat koskevat yhtä lämpökeskusta.

Pientalot ovat oikeutettuja kotitalousvähennykseen palvelun hinnasta (paikan päällä tehdyn työn osuus).
Hintaan eivät sisälly varaosat,
huollon ulkopuoliset viankorjaukset tai saneeraustyöt.

Mittaukset voidaan tehdä vain lämmityskaudella (loka-huhtikuu).
Vuosihuoltosopimuksen tehneiden kiinteistöjen tilaushinnasta vähennetään huoltosopimuksen vuosihinta.
Asiakkaan tulee sijaita Kotkan Energian tai Haminan Energian kaukolämpöverkon alueella.

Mitä sisältää:

 • Kaukolämpökiinteistön lämmityslaitteiden vuosihuolto: Kiinteistön teknisen tilan lämmönjakolaitteiston kuntotarkastus ja huolto, mahdollisten laitevikojen selvitys sekä laitteiden säätöjen tarkastus. Opastus lämmönjakolaitteistoon ja sen toimintaan.
 • Kiinteistön lämmönkäytön analyysi kolmen edeltävän vuoden ajalta ja energiankäytön suhteuttaminen vertailuryhmään.
 • Arvio lämpöenergian säästöpotentiaalista (perustuu sisälämpötilan mittauksiin valituissa huoneistoissa (3-6 kpl) noin viikon ajalta), lämmityskäyrän säätäminen ja suositukset muista energiansäästötoimenpiteistä

Raportti katsastuksesta: 

 • Yhteenveto lämmönjakolaitteiston kunnosta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta.
 • Selvitys kiinteistön lämmönkulutuksesta (suhteutettuna vertailuryhmään).
 • Selvitys katsastuksen yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä.
 • Suositus muista energiansäästötoimenpiteistä kiinteistön lämmönkäytön tehostamiseksi.
 • Suositus lämmönjakolaitteiston korjaus- ja uusimistarpeista tulevina vuosina (liitettävissä suoraan kiinteistön pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmaan, PTS:ään).

Hyödyt asiakkaalle:

 • Rakennuksen laitevikojen havaitseminen
 • Säästöt lämmityskustannuksissa ja energian tehokkaampi käyttö
 • Lämmityskäyrän säätö
 • Pumppaustehon tarkistus
 • Laitteiden toimivuuden ja mitoituksen arviointi
 • Kalliiden laiterikkojen ennaltaehkäisy
 • Nykyisten laitteiden käyttöiän pidentyminen
 • Parantunut asumisviihtyvyys
 • Rakennuksen vastuuhenkilöiden energiaosaamisen lisääntyminen
 • Kehitysehdotukset rakennuksen energiatalouden parantamiseksi ja kehittämiseksi edelleen
X