Mistä sähkö tulee?

Mistä sähkö tulee?
Karhu Voima
Tuulivoimala kuvattu juuresta ylöspäin

Karhu Voiman perustamisen yhteydessä kävimme yrityksen sisällä arvokeskustelua toiminnan perusperiaatteista. Yhtenä keskeisenä kulmakivenä oli, että meidän myymämme sähkö on 100 %:sti uusiutuvaa. Meille tämä valinta oli itsestäänselvyys. Me haluamme auttaa asiakkaitamme kuluttamaan vähemmän energiaa, rahaa, aikaa ja luonnonvaroja. Myymällä vain uusiutuvaa sähköä olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa tukemassa energiamarkkinoiden murrosta, jossa fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuvaan energiantuotantoon. 

Vuonna 2016 Karhu Voiman myymä sähkö tuotettiin kokonaan Etelä-Kymenlaaksossa. Myydystä sähköstä 98,7 % tuotettiin tuulivoimalla Kotkassa Mussalon tuulivoimalaitoksilla ja 1,3 % aurinkovoimalla Haminan Mäkelänkankaan aurinkopaneelipuistossa. Hyödyntämällä paikallista energiaosaamista myös uusiutuvan energian tuotannossa, vahvistamme alueen työllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Samalla voimme varmistua siitä, että sähkö on tuotettu vastuullisesti ja ympäristöarvoja kunnioittaen.

Meiltä on usein kysytty, että kuinka Karhu Voiman sähkö voi olla 100 %:sti uusiutuvaa, kun se on niin edullista. Uusiutuvaa energiaa myyvät yhtiöt joutuvat maksamaan uusiutuvasta sähköstä alkuperätakuujärjestelmän kautta hieman normaalia sähköä kalliimman hinnan, mutta ero ei ole merkitsevä. Tavoitteemme on pitää oma toimintamme niin tehokkaana ja ketteränä, että asiakas saa meiltä uusiutuvaa sähköä pysyvästi edulliseen hintaan. Karhu Voiman ensimmäiset 8 kuukautta ovat näyttäneet, että olemme oikealla tiellä.

Kaikilla meillä sähkön käyttäjillä on omalta osaltamme valta valita, millä tavoin tuotettua sähköä haluamme käyttää. Sitä valtaa kannattaa hyödyntää.


Sanna Kytömäki
Toimitusjohtaja
Karhu Voima Oy

X