Karhu bloggaa

Karhu bloggaa
Natasha Varis

OSA 1 | Puhdasta tuulivoimaa

Mitä tuulivoima merkitsee sinulle? Meille Karhu Voimalla se merkitsee puhtautta, ympäristövastuullista energiantuotantoa ja tulevaisuutta. Kerromme sinulle miksi! 

Ihmisen aikaansaamat moninaiset ympäristövaikutukset ovat tänä päivänä vahvasti läsnä globaalilla tasolla.  Energia-alalla toimiessa vastuu ympäristöstä kasvaa, sillä energian tuotanto aiheuttaa monia ympäristövaikutuksia. Energiaa me kuitenkin tarvitsemme, joten on elintärkeää, että tuotamme energiaa ympäristövastuullisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäen. Tuulivoiman ollessa yksi näistä!

Tuulivoima on yhdessä aurinkovoiman kanssa nopeimmin kasvava puhtaan sähkön tuotantotapa ja sillä on merkittävästi positiivisia vaikutuksia energiantuotannon hiilidioksidipäästöihin. Tuulivoimasta itsessään ei synny päästöjä laisinkaan, mutta sen lopulliset vaikutukset kasvihuonekaasupäästöjen määrään riippuu siitä, millaista sähköntuotantokapasiteettia sillä korvataan, sillä sähköntuotantolaitoksia ajetaan käyttökustannusten mukaisessa järjestyksessä. Suomessa tuulivoima syrjäyttää markkinoilla mm. hiilivoimaa ja kaasuvoimaa. Käyttöiältään tuulivoimalat ovat 25-30 vuotta ja tuulivoimala tuottaakin jo 5-8 kuukaudessa sen määrän sähköä, mitä koko sen valmistusprosessiin, käyttöön ja purkuun kuluu.

Karhu Voiman tuulienergia tuotetaan paikallisesti Haminan Energian tuulipuistossa, jossa viisi tuulivoimalaa tuottaa puhdasta tuulisähköä merellisissä maisemissa.

Alkuinvestoinnin jälkeen itse tuulivoiman tuotanto on hyvin edullista. Raaka-aineen ollessa ilmaista ja loppumatonta, kuluja jää ainoastaan ylläpidosta ja huollosta. Tämä on myös mahdollistanut tuulivoimarakentamisen ilman valtion tukea.

Meillä Suomessa olosuhteet tuulivoimalle on hyvät maantieteellisen sijaintimme sekä Atlantilta suuntautuvien matalapaineiden ja niiden kulkemien reittien vuoksi. Suomessa on tuulivoimapotentiaalia monilla alueilla – meillä siis tuulee hyvin! 

Lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys

X