Karhu bloggaa

Karhu bloggaa
Natasha Varis

Osa 2 | Auringosta voimaa – kohti puhtaampaa energiaa

Vastoin yleistä käsitystä, Suomen aurinkoenergian tuotantopotentiaali on kutakuinkin Keski-Euroopan tasolla. Pitkiä talvikuukausia kompensoivat Suomen kesät ja pitkät kesäpäivät, jolloin saamme nauttia auringon säteistä miltei vuorokauden ympäri. Lisäksi Suomen ilmasto on ihanteellinen aurinkosähkön tuottamisen kannalta – matalampi lämpötila edesauttaa aurinkopaneeleiden energian talteenottoa huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi eteläisten maiden korkeampi lämpötila.

Mikä ihmeen aurinkosähkö?

No mitä se aurinkosähkö sitten on ja miten sitä tuotetaan? Aurinkopaneelit tuottavat aurinkosähköä auringon säteilyenergian ansiosta. Säteily voi olla suoraa tai hajasäteilyä. Suomessa hajasäteilyn osuus kokonaissäteilystä onkin merkittävä – noin puolet. Aurinkopaneeleiden tuotannon kannalta ei kuitenkaan ole merkitystä, onko kyseessä suora- vai hajasäteily. Auringonsäteily koostuu fotoneista, jotka osuessaan aurinkopaneeleiden kennoihin, luovuttavat ne energiansa kennojen materiaalin elektroneille, jotka taas muodostavat sähkövirran virtajohtimiin. Aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa, jonka aurinkosähköjärjestelmään kuuluva invertteri muuntaa vaihtovirraksi. Näin järjestelmää voidaan hyödyntää sähköverkkoon liitetyissä kiinteistöissä, sillä sähköverkossa virtaava sähkö on vaihtosähköä.

”Usein voi käydä niin, että oma tuotanto on kuitenkin kulutusta suurempaa.”

Aurinkosähköjärjestelmän toiminta on optimaalisella tasolla, kun se on huolellisen kartoituksen yhteydessä mitoitettu oikein suhteessa kiinteistöön. Kun paneelien tuotanto saadaan käytettyä omassa kiinteistössä, säästetään tällöin aina sähkön hinnan lisäksi myös sähkönsiirrossa sekä sähköverossa. Usein voi käydä niin, että oma tuotanto on kuitenkin kulutusta suurempaa. Etenkin kesäkausina tämä on jopa todennäköistä. Tällöin omaa ylijäämätuotantoa voi myydä omalle verkkoyhtiölle tai varastoida eräänlaisella akkuratkaisulla myöhempää omaa käyttöä varten. Akkuratkaisu mahdollistaa itse tuotetun aurinkosähkön käytön silloin, kun aurinkopaneeleiden tuotanto on heikompaa. Vuoteen 2023 mennessä verkkoyhtiöissä asteittain käyttöönotettava tunnin sisäinen netotus lisää aurinkosähkön kannattavuutta entisestään, kun yhden tunnin aikana tapahtunut kulutus ja tuotanto netotetaan niin, että tunnin aikana on ollut joko vain kulutusta tai tuotantoa. Näin kiinteistön kulutuksen ja aurinkosähköjärjestelmän tuotannon ei tarvitse enää osua samaan hetkeen. Aiemmin tunnin sisään on saattanut mahtua niin omaa tuotantoa kuin verkosta ostettua sähköä, jos oma tuotanto ja kulutus eivät ole osuneet samaan hetkeen. Osassa Suomen verkkoyhtiöitä tunnin sisäinen netotus on otettu käyttöön jo vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Kohti puhtaampaa tulevaisuutta

Aurinkosähköjärjestelmää hankkiessa on järkevää aina lähteä liikkeelle asiantuntijan tekemästä kartoituksesta, jossa selvitetään minkälainen järjestelmä kiinteistöön parhaiten soveltuu ja miten se tulee kiinteistöön nähden sijoitella.

Mitoitukseen oleellisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa sähkönkulutus, kiinteistön arkkitehtuuriset seikat, ilmansuunta sekä mahdolliset auringonsäteilyä estävät tekijät kuten korkeat puut. Kartoitus ja sitä seuraava asennus itsessään taas vaikuttavat oleellisesti järjestelmän tulevaan tuotantoon. Aurinkosähköjärjestelmä on pitkäaikainen investointi, joka nostaa myös kiinteistön arvoa. Hankintaan ja jälleenmyyjien kartoitukseen kannattaa siis käyttää aikaa, sillä kerran asennettuna ei järjestelmän tuotantoon voi juurikaan enää vaikuttaa. Valitessasi aurinkopaneelikumppaniasi, kannattaa panostaa kokonaisvaltaiseen palveluun, jossa sama toimija hoitaa prosessin alusta loppuun; avaimet käteen -palveluna. Näin taataan paras mahdollinen lopputulema hyvin optimoidulle pientuotannolle.

Tämän hetken tiedon mukaan aurinkopaneelit tuottavat energiaa vähintään 30 vuotta tuotannon säilyessä kiitettävissä lukemissa. Näin ollen alkuinvestoinnin jälkeen aurinkopaneelit tuottavat puhdasta hiilineutraalia sekä ilmaista energiaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Aurinkovoima on tuulivoiman ohella yksi puhtaimmista ja ympäristöystävällisimmistä tavoista tuottaa sähköä ja iso osa tulevaisuuden energiantuotantoa. Aurinkovoimaloita asennetaankin tällä hetkellä enemmän kuin koskaan ja kysyntä kasvaa koko ajan niin kuluttajien kuin yritystenkin toimesta. Aurinkosähkö on vihreä askel kohti puhdasta energiantuotantoa ja hiilineutraalia planeettaamme.

Karhu Voima toimittaa aurinkopaneelit avaimet käteen -palveluna ja on apunasi alusta loppuun puhtaamman energiantuotannon alkuun saattamisessa. Tutustu Karhu Voiman aurinkopaneelipaketteihin osoitteessa https://karhuvoima.fi/palvelutuotteet/aurinkopaneelit/. Voit myös halutessasi jättää yhteydenottopyynnön osoitteessa https://karhuvoima.fi/aurinkopaneeliratkaisujen-yhteydenottolomake/ ja asiantuntija ottaa sinuun pikaisesti yhteyttä.

LÄHTEET
https://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/aurinkoenergia-ja-aurinkosahko-suomessa
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko