Datahub – Keskitetty tiedonvaihto sujuvoittaa asiakaspalvelua

Datahub – Keskitetty tiedonvaihto sujuvoittaa asiakaspalvelua
Aurora Korjus

Datahub – Keskitetty tiedonvaihto sujuvoittaa asiakaspalvelua

Helmikuussa 2022 Suomessa otetaan käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Datahub on kantaverkkoyhtiö Fingridin toteuttama kansallinen sähkömarkkinoiden palvelu, joka yhdenmukaistaa sähkömarkkinoilla käytettävän tiedonvaihdon ja käytännöt.

Reaaliaikaisen keskitetyn tiedonvaihdonjärjestelmän tavoitteena on sähkönmyynnin prosessien tehostaminen, asiakaspalvelun laadun parantaminen sekä mahdollistaa uudenlaisten palveluiden ja sovellusten kehittäminen, esimerkiksi kulutuksen ja energiatehokkuuden seurantaan.

Uudistus tulee voimaan automaattisesti eikä datahubiin siirtyminen edellytä sinulta asiakkaana mitään toimenpiteitä. Ainoa näkyvä muutos on käyttöpaikkatunnuksen muuttuminen uudeksi 18-merkkikseksi GSRN-tunnukseksi.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

Lisätietoa Datahubista löytyy Fingridin sivuilta fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/.